KURUMSAL

Kalite Politikası

Genç, dinamik, yenilikçi hizmette alçak ve orta gerilim ölçü trafolan, güç kondansatörleri, mesnet ızolatörleri, kapasitif izolatörleri ve pano yardımcı malzemeleri imalatı ile hizmet veren ESİT ELEKTRIK SANAYİ IMALAT ve TİC. LTD. ŞTİ. tüm paydaşlarının talep ve beklentilerini karşılamaktadır. ESİT, tüm faaliyetlerinde Dürüstlük (saygı duyarız), Girişimcilik (harekete geçeriz), Sorumluluk(önem veririz), Kalite (temin ederiz) temel değerlerimiz ile önce insanı en değerli varlığı olarak kabuleder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıplan en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. ESİT, çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Sistemlerini uygula, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek sürekli olarak gelişmesi sağlanır. Bu amaçla;

  • Sonuç Odaklı ve mazeretleri yöneten iş politikamızla Işimizin Güvenliğini esasa alarak yönetilir.
  • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyulup, ESİT'in uluslararası tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilir.
  • Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
  • Ar&Ge çalışmalarına verilen önemle Yeni ürünlerle müşterilerde ESİT farkını yaratır.
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır çevre, iş kazası ve meslek hastalığı hedefi...
  • Faaliyetlerimiz sıraımda meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz iş sağlığı ve güvenliği konularında periyodik olarak eğitilir, ruhsal, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir.
  • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği uygulamalannuzda insana önem veren yaklaşımımız ve işimizdeki sonuç daklı kararlarımızdaki  hızımız ESİT olarak farklılığımızı gösterir.
 

İşyerlerimizdeki tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluştururlar. Heryönetici, kendi bölümleri ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.