ÜRÜNLER

VTB 10/20

vtb-10-20-faz-toprak
Dahili Gerilim Transformatörü
Tip: VTB
Tek Kutuplu
Reçine Döküm
Faz-Toprak Arası
Indoor Voltage Transformer
Type: VTB
Single Pole
Cast Resin
Phase to Eart

vtb-10-20-faz-toprak-tech

TİP / TYPE VTB 10 VTB 20
İşletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 7.2 kV-12 kV 17.5 kV-24 kV
Anma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated power-frequency
withstand voltage (1 min.)
20 kV-28 kV 38 kV-50 kV
Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) / Rated impulse test voltage
(1,2/50μs) full wave
60 kV-75 kV 95 kV-125 kV
Anma frekansı / Rated frequency 50 Hz, 60 Hz
Anma primer gerilimi / Rated primary voltage 3.3 – 11/√3 kV 15 – 22/√3 kV
Sekonder gerilimi / Secondary voltage 100/√3 V, 110/√3 V, 120/√3 V, 380/√3 V,
400/√3 V
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (ölçü trafoları) / Rated burden
in class
0.2 15 VA 20 VA
0.5 50 VA 60 VA
1.0 100 VA 120 VA
Anma termik çıkışlı limiti / Rated thermal limiting output 400 VA 400 VA
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (koruma trafolar›) / Rated
burden for protection purpose in class
3P 60 VA 100 VA
Anma gerilim faktör 8 saat / Rated voltage factor 8h 1.9 x Un
Sargının termik yük oranı toprak arıza tesbiti için / Thermal
burden rating of winding for earth-fault detection
230 VA / 4A 230 VA / 4A
Izolasyon Sınıfı / Insulation Class E
Çevre ısısı / Ambient temperature -5……….+40 °C
Rakım / Altitude 1000 m
Standart / Standard IEC, VDE, ANSI
Ağ›rl›k (yaklafl›k) / Weight (approx) 30 kg 40 kg