ÜRÜNLER

VTM 10/20/30

vtm-10-20-30-faz-toprak
Dahili Gerilim Transformatörü
Tip: VTM
Tek Kutuplu
Reçine Döküm
Faz-Toprak Arası
Indoor Voltage Transformer
Type: VTM
Single Pole
Cast Resin
Phase to Earth

vtm-10-20-30-faz-toprak-tech

TİP / TYPE VTM 10 VTM 20 VTM 30
İşletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 7.2 kV-12 kV 17.5 kV-24 kV 36 kV
Anma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated power-frequency
withstand voltage (1 min.)
20 kV-28 kV 38 kV-50 kV 70 kV
Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) / Rated impulse test voltage
(1,2/50μs) full wave
60 kV-75 kV 95 kV-125 kV 170 kV
Anma frekansı / Rated frequency 50 Hz, 60 Hz
Anma primer gerilimi / Rated primary voltage 3.3 – 11/√3 kV 15 – 22/√3 kV 30 – 36/√3 kV
Sekonder gerilimi / Secondary voltage 100√3V, 110 √3V, 120√3V, 380√3V, 400√3V
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (ölçü trafoları) / Rated burden
in class
0.2 20 VA (25 VA) 20 VA (25 VA) 20 VA (25 VA)
0.5 60 VA (90 VA) 60 VA (90 VA) 100 VA
1.0 120 VA (150 VA) 150 VA (180 VA) 150 VA (180 VA)
Anma termik çıkışlı limiti / Rated thermal limiting output 400 VA / 4A 400 VA / 6A 600(1000) VA / 6A
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (koruma trafolar›) / Rated
burden for protection purpose in class
3P 60 VA 100 VA -
Anma gerilim faktör 8 saat / Rated voltage factor 8h 1.9 x Un
Sargının termik yük oranı toprak arıza tesbiti için / Thermal
burden rating of winding for earth-fault detection
230 VA / 4A 230 VA / 4A 350 VA / 4A
Izolasyon Sınıfı / Insulation Class E
Çevre ısısı / Ambient temperature -5……….+40 °C
Rakım / Altitude 1000 m
Standart / Standard IEC, VDE, ANSI
Ağ›rl›k (yaklafl›k) / Weight (approx) 30 kg 40 kg 50 kg