ÜRÜNLER

VTY 30

vty-30-yagli
Harici Gerilim Transformatörü
Tip: VTY
Ya¤lı Tip
Outdoor Voltage Transformer
Type: VTY
Oil Type

vty-30-yagli-tech

TİP / TYPE 2VTBF 30
İşletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 36 kV
Anma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated power-frequency
withstand voltage (1 min.)
70 kV
Anma darbe test gerilimi (1,2/50μs) / Rated impulse test voltage
(1,2/50μs) full wave
170 kV
Anma frekansı / Rated frequency 50 Hz, 60 Hz
Anma primer gerilimi / Rated primary voltage 30 – 36/√3
kV
Sekonder gerilimi / Secondary voltage 100 V, 110 V, 120 V, 220 V, 230 V
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (ölçü trafoları) / Rated burden
in class
0.2 20 VA
0.5 120 VA
1.0 250 VA
Anma termik çıkışlı limiti / Rated thermal limiting output 600(1000) VA / 6A
Anma yükler doğruluk sınıfına göre (koruma trafolar›) / Rated
burden for protection purpose in class
3P 100 VA
Izolasyon Sınıfı / Insulation Class E
Çevre ısısı / Ambient temperature -5……….+40 °C
Rakım / Altitude 1000 m
Standart / Standard IEC, VDE, ANSI
Ağ›rl›k (yaklafl›k) / Weight (approx) 150 kg